Návod si můžete stáhnout i ve formátě PDF - Návod pro připojení k Wi-Fi síti eduroam pro iOS 15

1
  1. Tento návod je možné využít i od starší verzie iOS 12.
  2. Při faro-free se Vám může zobrazit, že je síť bez přístupu na internet. Můžete navštívit stránky Mendelovy univerzity (is.mendelu.cz, tech.mendel.cz a pod.) no musíte URL adresy zadávat ručne.
  3. Pokud se Vám certifikát nechce stáhnout, ubezpečte se, že používáte webový prohlížeč Safari.
  4. Pokud se Vám certifikát nezobrazí, ubezpečte se, že používáte webový prohlížeč Safari.