Na MENDELU je připojení do sítě Internet dostupné prostřednictvím bezdrátové (WiFi) sítě v rámci projektu EDUROAM. Bezdrátové sítě projektu EDUROAM oznamují dostupnost sítě pomocí identifikátoru (SSID) "eduroam" nebo "eduroam-org", kde "org" je název organizace, která signál šíří.

Tato síť sdružuje univerzity po celé Evropě. Motivací celého projektu je, aby použití služeb sítě bylo tak snadné, jako je používání roamingu mobilních operátorů. Zaměstnanci či studenti jednotlivých univerzit tak mají přístup k síti na půdě všech vysokých škol a univerzit zapojených do projektu eduroam. V praxi to znamená, že pro připojení k této síti Vám budou stačit autorizační údaje (certifikáty) z Vaší domovské organizace a to nezávisle na tom, na které univerzitě se budete k síti připojovat.

Připojení mimo MENDELU zajišťuje autentizační a autorizační infrastruktura, přes kterou se předávají přístupové informace (certifikát) od uživatele až do domovské organizace, kde má vytvořen svůj účet. Zde poté dojde na základě informací o certifikátu k rozhodnutí, zda mu bude umožněn přístup do sítě.

Pro připojení do univerzitní sítě je vyžadováno ověření formou certifikátů. Certifikáty se generují s dobou platnosti 6 měsíců. Platné vygenerované certifikáty je potřeba nainstalovat do všech zařízení, které chcete připojovat k internetu. Po skončení platnosti (každých 6 měsíců) je potřeba odstranit staré certifikáty a proces generování/instalace opakovat.