Pro připojení k Wi-Fi síti "eduroam" je potřeba nainstalovat uživatelský a kořenový certifikát Mendelu. Uživatelský certifikát má planost půl roku a generuje se v UIS. K příhlášení do UIS mohou studenti využít Wi-Fi síť "faro-free".

Informace o certifikátech se zobrazují v sekci "Technologie a jejich správa" na záložce "Certifikát bezdrátové sítě (eduroam)".

Pokud se připojujete poprvé, je potřeba "Vygenerovat certifikát". Vygenerováním získáte uživatelský certifikát s platnostní půl roku a heslo, které je potřeba k následné instalaci (importu certifikátu). Uložte si postupně kořenový certifikát Mendelu pro MS Windows ...

... a uživatelský certifikát pro MS Windows.

Následně v nastavení prohlížeče Chrome, na záložce "HTTPS/SSL" klikněte na tlačítko "Spravovat certifikáty ...".

V následujícím kroku je důležité zvolit volbu "Importovat a svázat se zařízením", v opačněm případě se certifikát nenainstaluje správně.

Instalaci je potřeba potvrdit zadáním vygenerovaného hesla pro uživatelský certifikát.

Po importu se zobrazí Váš uživatelský certifikát.

Podobně je potřeba postupovat při importu kořenového certifikátu Mendelu, ten se importuje do úložiště "Autority".

Pokud ve stažených souborech kořenový certifikát nevidíte, zaškrtněte zobrazení všech souborů.

Kořenovému certifikátu Mendelu můžete důvěřovat, při tvorbě návodu jsem povolil vše.

Následně můžete zkontrolovat, zda se MENDELU certifikát uložil a je k dispozici.

V nastavení Chrome vyberte "Přidat připojení" a "Přidat Wi-Fi ...".

Pro nastavení certifikátů je potřeba kliknout na "Rozšířená nastavení".

Připojení k síti "eduroam" je potřeba nastavit následovně:

Identifikátor SSID: eduroam

Metoda EAP: EAP-TLS

Ověření Phase 2: Automaticky

Certifikát CA serveru: MENDELU (kořenový certifikát)

Certifikát uživatele: MENDELU login@mendelu.cz (uživatelský certifikát)

Identita: vas_login@mendelu.cz

Po nastavení sítě "eduroam" doporučuji ve vlastnostech zaškrnout volby: "Preferovat tuto síť" a "Automaticky připojit k této síti".

Návod vytvořen ve spolupráci se studentem Bc. Ondřej Klvač, děkujeme.