Postup připojení k síti eduroam je obdobný jako u systému Windows 8

Instalace a připojení k síti Faro-Free

Z levého dolního rohu (vedle hodin) klepněte na ikonu sítě a vyberte připojení k síti Faro-Free

 

 

 

Zobrazí se informace o připojení k síti faro-free.

 

 

 

 

Provoz na síti Faro-Free

Po úspěšném připojení k síti Faro-free nyní již můžeme využívat služeb UIS, jak jsme zvyklí.

Takže si můžeme otevřít náš oblíbený internetový prohlížeč (Mozilla, Opera, Internet Explorer apod.) a do adresního řádku vepsat http://is.mendelu.cz a začít používat UIS. Přístup na jiné stránky než UIS není ze sítě Faro-free povolen!

 

Instalace a připojení k síti Eduroam

Jak již bylo uvedeno síť Faro-free je volně dostupná a umožňuje připojení kterémukoliv uživateli. Kdežto síť Eduroam je určena jen pro registrované uživatele sítě MENDELU a pro hosty z jiných univerzit, kdy mohou tuto síť využít díky certifikátu jejich domovské univerzity zapojených do projektu Eduroam. Stejně tak naši uživatelé s certifikátem MENDELU mohou využít sítě Eduroam na partnerských univerzitách. Síť díky ověření na domovské univerzitě umožňuje plnohodnotné připojení ke službám a zdrojům Internetu.

Pro připojení do sítě Eduroam je nutný platný certifikát kořenový domovské univerzity (v našem případě MENDELU) a osobní certifikát. Tyto certifikáty nalezneme, vygenerujeme a nainstalujeme z UIS.

Prvním krokem je přihlášení do UIS. Stručný návod k prvnímu přihlášení do UIS naleznete ve veřejné části UIS Osobní administrativa Návod k prvnímu přihlášení. Podrobnou dokumentaci naleznete ve veřejné části Dokumentového serveru Dokumentace UIS Oficiální dokumentace.

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Nyní se dostáváme do aplikace, která nám umožní vygenerování hesla a nainstalování uživatelských certifikátů. V horní části stránky nalezneme tlačítko Vygenerovat certifikát jež nám umožní vygenerování hesla k certifikátu, který budeme potřebovat při jeho instalaci. Nově vygenerovaný certifikát s platností půlroku se nám zobrazí ve střední části stránky.

 

Dále je nutné nainstalovat kořenový DER PKCS#12 certifikát certifikační autority, ten nalezneme ve druhé skupině dle obrázku.

 

Po stisku na odkaz Stáhnout kořenový PKCS#12 DER certifikační autority zvolíme na kartě, která se nám otevře, Otevřít. V případě, že nám prohlížeč nenabídne možnost Otevřít můžeme si aplikaci uložit na pevný disk, např. na plochu a kliknutím na ikonu certifikátu na ploše spustíme instalaci certifikátu. Dále na kartě Certifikát zvolíme Nainstalovat certifikát.

 

 

Na rozdíl od předchozích verzí systému Windows si můžete vybrat, zda certifikát bude importovat jen pro Vás (aktuálního uživatele) nebo pro celý systém (k tomu je potřeba mít právo správce počítače).

Pro tablety je doporučeno instalovat certifikáty pouze pro aktuálního uživatele!

 

 

Po klepnutí na tlačítko Procházet vyberte možnost Důvěryhodné kořenové certifikační autority a pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

 

 

 

Tlačítkem Dokončit potvrdíte import a objeví se informační okno o úspěšnosti importu certifikátu.

 

 

 

Druhou fází instalace sítě Eduroam je import Uživatelského základního PKCS#12 (neboli PFX) certifikátu. V základní aplikaci zvolíme v první skupině odkazů Stáhnout uživatelský základní PKCS#12 (neboli PFX) certifikát.

 

 

Postup instalace je obdobný jako u předchozího certifikátu. Významnějším rozdílem je, že při importu základního certifikátu budeme potřebovat již dříve vygenerované heslo.

Neprve dáme Otevřít v okně Stažení souboru, po té Další v Průvodci importu certifikátu.

 

 

 

 

Vložíme vygenerované heslo a pokračujeme tlačítkem Další.

 

 

 

Jako úložitě privátního certifikátu vybereme Osobní.

 

 

 

Pokračováním tlačítkem Další a Dokončit dokončíme import osobního certifikátu

 

 

 

 

 

 

Nyní máme importován kořenový i uživatelský certifikát. Pro úspěšné připojení se musí vytvořit ruční síťový profil. Přejděte do aplikace Ovládací panely > Síť a internet a  klepněte na sekci Centrum síťových připojení a sdílení.

 

Dále vyberte možnost - Nastavit nové připojení nebo síť

 

 

Z nabídky zvolte možnost Ručně připojit k bezdrátové síti.

 

 

Nyní je už postup obdobný jako u systému Windows 7 nebo Vista.

 

V dalším okně průvodce přidáním nové sítě vyplníme údaje:

  • Název sítě: eduroam
  • Typ zabezpečení: WPA2-podnikové
  • Typ šifrování: AES
  • zaklikneme
    • Vytvořit připojení automaticky

 

Nyní jsme úspěšně přidali bezdrátovou síť Eduroam a pokračujeme položkou Změnit nastavení připojení.

 

 

Ve vlastnostech bezdrátové sítě na kartě Připojení zkontrolujeme všechny údaje a zaškrtneme všechny tři uvedené volby. Na kartě Zabezpečení zkontrolujeme údaje, které jsme již zadali při přidávání sítě vybereme metodu ověřování sítě Čipová karta nebo jiný certifikát a pokračujeme tlačítkem Nastavení.

 

 

 

 

 

Ve vlastnostech čipové karty nebo jiného certifikátu nastavíme v oblasti Pro připojení: Použít certifikát v tomto počítači - Použít zjednodušený výběr certifikátu dále Ověřit certifikát serveru a konečně v důvěryhodných kořenových certifikačních úřadech vybereme MENDELU. Obě okna potvrdíme tlačítkem OK.

 

Poznámka: V případě Windows 8.1 je potřeba možnost Ověřit identitu serveru ověřením certifikátu ponechat nevybranou.

 

 

Poté se již můžeme úspěšně připojit k bezdrátové síti eduroam.

 

 

V případě, že se připojení k síti nězdařilo, je potřeba v nastavení wi-fi odstranit síť eduroam pomocí pravého tlačítka - "odstranit tuto síť". Poté zvolíme připojit k eduroam a klikneme na "připojit pomocí certifikátu" a potvrdíme.