Mobilní operační systémy Windows Phone 7, Windows Phone 8 nemají integrovanou podporu EAP-TLS a nelze se zatím připojit k eduroam pomocí certifikátu. Lze využít alternativního způsobu ověřování metodou PEAP.

 

  1. Požádejte o přidelění účtu eduroam-peap v našem Helpdesku
  2. Bude Vám přidělen účet eduroam-peap s platností na jeden rok
  3. V UIS v sekci Technologie a jejich správa - Vzdálený přístup do univerzitní sítě klepněte na odkaz Bezdrátová síť (WiFi) s heslem
  4. Vygenerujte si Vaše heslo (platnost hesla je půl roku)
  5. V zařízení vyberte Nastavení WiFi - síť Eduroam - připojit
    • uživatelské jméno: login@mendelu.cz 
    • heslo: vygenerované heslo z kroku 4