Instalace bezdrátové sítě Eduroam na systému Windows 7 je obdobná instalaci na systému Windows Vista.

Instalace a připojení k síti Faro-free

Nastavení zahájíme v nabídce aktivních ikon vedle hodin, kde klikneme na ikonu Připojení k síti.

Otevře se nám okno Připojení k síti, kde zvolíme sít faro-free a klikneme na tlačítko Připojit.

Nyní probíhá připojování k síti faro-free.

Připojení můžeme zkontrolovat v Připojení k síti v pravém dolním rohu vedle hodin..

Provoz na síti Faro-free

Po úspěšném připojení k síti Faro-free nyní již můžeme využívat služeb UIS, jak jsme zvyklí.

Takže si můžeme otevřít náš oblíbený internetový prohlížeč (Mozilla, Opera, Internet Explorer apod.) a do adresního řádku vepsat http://is.mendelu.cz a začít používat UIS. Přístup na jiné stránky než UIS není ze sítě Faro-free povolen!

Instalace a připojení k síti Eduroam

Jak již bylo uvedeno síť Faro-free je volně dostupná a umožňuje připojení kterémukoliv uživateli. Kdežto síť Eduroam je určena jen pro registrované uživatele sítě MENDELU a pro hosty z jiných univerzit, kdy mohou tuto síť využít díky certifikátu jejich domovské univerzity zapojených do projektu Eduroam. Stejně tak naši uživatelé s certifikátem MENDELU mohou využít sítě Eduroam na partnerských univerzitách. Síť díky ověření na domovské univerzitě umožňuje plnohodnotné připojení ke službám a zdrojům Internetu.

Pro připojení do sítě Eduroam je nutný platný certifikát kořenový domovské univerzity (v našem případě MENDELU) a osobní certifikát. Tyto certifikáty nalezneme, vygenerujeme a nainstalujeme z UIS.

Prvním krokem je přihlášení do UIS. Stručný návod k prvnímu přihlášení do UIS naleznete ve veřejné části UIS Osobní administrativa Návod k prvnímu přihlášení. Podrobnou dokumentaci naleznete ve veřejné části Dokumentového serveru Dokumentace UIS Oficiální dokumentace.

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Nyní se dostáváme do aplikace, která nám umožní vygenerování hesla a nainstalování uživatelských certifikátů. V horní části stránky nalezneme tlačítko Vygenerovat certifikát jež nám umožní vygenerování hesla k certifikátu, který budeme potřebovat při jeho instalaci. Nově vygenerovaný certifikát s platností půlroku se nám zobrazí ve střední části stránky.

Dále je nutné nainstalovat kořenový DER PKCS#12 certifikát certifikační autority, ten nalezneme ve druhé skupině dle obrázku.

Po stisku na odkaz Stáhnout kořenový PKCS#12 DER certifikační autority zvolíme na kartě, která se nám otevře, Otevřít. V případě, že nám prohlížeč nenabídne možnost Otevřít můžeme si aplikaci uložit na pevný disk, např. na plochu a kliknutím na ikonu certifikátu na ploše spustíme instalaci certifikátu. Dále na kartě Certifikát zvolíme Nainstalovat certifikát.

Nyní se již dostáváme do průvodce importu certifikátu, kde zvolíme Další.

Na následující kartě doporučujeme ručně vybrat Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti, pokračujeme volbou Procházet a v nabídce úložišť certifikátů vybereme Důveryhodné kořenové certifikační úřady.

Výběr úložiště potvrdíme tlačítkem OK. Poté pokračujeme tlačítkem Další.

Následuje dokončení importu certifikátu.

Podle nastavené úrovně bezpečnosti systému MS Windows 7, nás systém ještě upozorní, zda opravdu chceme nainstalovat certifikát certifikačního úřadu MENDELU, potvrdíme Ano. Celý import je potvrzen informačním dialogovým oknem.

Druhou fází instalace sítě Eduroam je import Uživatelského základního PKCS#12 (neboli PFX) certifikátu. V základní aplikaci zvolíme v první skupině odkazů Stáhnout uživatelský základní PKCS#12 (neboli PFX) certifikát.

Postup instalace je obdobný jako u předchozího certifikátu. Významnějším rozdílem je, že při importu základního certifikátu budeme potřebovat již dříve vygenerované heslo.

Neprve dáme Otevřít v okně Stažení souboru, po té Další v Průvodci importu certifikátu.

Dále import pokračuje výběrem souboru s certifikátem, který chceme importovat.

Dále vložíme již dříve vygenerované heslo k certifikátu. Heslo je nutné opsat nelze je zkopírovat a vložit do okna.

Na následující kartě doporučujeme stejně jako v případě kořenového certifikátu ručně vybrat Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti, pokračujeme volbou Procházet a v nabídce úložišť certifikátů vybereme Osobní.

Výběr úložiště potvrdíme tlačítkem OK. Poté pokračujeme tlačítkem Další.

Na další kartě potvrdíme dokončení importu certifikátu.

Správné dokončení instalace je opět oznámeno informačním dialogovým oknem.

Nyní již v počítači máme správně nainstalovány oba certifikáty MENDELU, které jsou nutné pro připojení k síti Eduroam. Teď ještě musíme nastavit našeho bezdrátového klienta, aby uvedené certifikáty při připojení používal. Nastavení zahájíme v nabídce aktivních ikon vedle hodin, kdy klikneme na ikonu Centra síťových připojení a sdílení a pokračujeme pomocí odkazu Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení.

V levém sloupci klikneme na odkaz Spravovat bezdrátové sítě.

V okně správce bezdrátových sítí stiskneme tlačítko Přidat pro přidání nové bezdrátové sítě.

Dostáváme se na detailnější nastavení sítě, kde vybereme Ručně vytvořit síťový profil.

V dalším okně průvodce přidáním nové sítě vyplníme údaje:

 

  • Síťový název: eduroam
  • Typ zabezpečení: WPA2-podnikové 
  • Typ šifrování: AES
  • zaklikneme
    • Vytvořit připojení automaticky
    • Připojit, i když síť právě nevysílá

Nyní jsme úspěšně přidali bezdrátovou síť Eduroam a pokračujeme položkou Změnit nastavení připojení.

Ve vlastnostech bezdrátové sítě na kartě Připojení zkontrolujeme všechny údaje a zaškrtneme všechny tři uvedené volby. Na kartě Zabezpečení zkontrolujeme údaje, které jsme již zadali při přidávání sítě vybereme metodu ověřování sítě Čipová karta nebo jiný certifikát a pokračujeme tlačítkem Nastavení.

Ve vlastnostech čipové karty nebo jiného certifikátu nastavíme v oblasti Pro připojení: Použít certifikát v tomto počítači - Použít zjednodušený výběr certifikátu dále Ověřit certifikát serverua konečně v důvěryhodných kořenových certifikačních úřadech vybereme MENDELU. Obě okna potvrdíme tlačítkem OK.

 

Okno Ručně připojit k bezdrátové síti uzavřeme křížkem nebo tlačítkem v pravém dolním rohu okna.

Opět se dostáváme na začátek do okna Připojení k síti, kde vybereme síť eduroam a zvolíme Připojit.

Následuje informační okno Připojování k eduroam.

Úspěšné připojení ověříme v Připojení k síti.

Po úspěšném připojení k síti Eduroam nám již nic nebrání otevřít si náš oblíbený internetový prohlížeč (Mozilla, Opera, Internet Explorer apod.) a do adresního řádku vepsat URL jakékoliv WWW stránky v síti internet např. http://www.eduroam.cz . Kromě asi nejvíce používané služby WWW, můžeme využívat i dalších internetových služeb jako např. SSH, TELNET, SMTP, POP3, FTP atd. Při spojení do sítě Internet není přidělována veřejná IP adresa.