Pozn.: Tento návod již není udržovaný, pro úspěšné připojení je doporučeno nainstalovat všechny dostupné aktualizace a používat šifrování WPA2

Výběr a instalace bezdrátové síťové karty

Síť Eduroam na MENDELU je postavena na prvcích firmy Cisco Systems, proto vhodnou volbou bezdrátové karty jsou karty od tohoto výrobce. V současnosti je takovou vhodnou kartou Cisco AIR-CB21AG-E-K9. Ale můžeme využít karty i dalších výrobců. Karta a obslužný software musí splňovat podmínky normy IEEE 802.11b a nebo lépe rychlejšího standardu IEEE 802.11g nebo 802.11a. Dále podporu autentizace 802.1x (EAP nebo Radius), také je nutná podpora šifrování minimálně WEP, lépe však WPA nebo WPA2.

Instalaci bezdrátové síťové karty provedeme dle přiloženého návodu k vaší bezdrátové síťové kartě a dle pokynů výrobce hardware.

Zpravidla se jedná o vsunutí bezdrátové síťové karty do PCMCIA nebo USB slotu přenosného počítače a nainstalování ovladače hardware. Ovladač instalujeme většinou z přiloženého CD. Instalace je zpravidla zahájena hned po vsunutí CD do mechaniky, případně ji spouštíme ručně v nabídce StartSpustitD:/Instal.exe nebo D:/Setup.exe apod.

Po korektní instalaci bezdrátové síťové karty bychom měli být připraveni na vyhledání dostupných sítí a následné připojení.

Instalace a připojení k síti Faro-free

Základním předpokladem úspěšného připojení k síti je správně nainstalovaná bezdrátová karta v přenosném počítači. Dále je potřeba nainstalovat oba certifikáty (osobní a kořenový), které jsou nutné pro připojení k síti Eduroam. Tyto certifikáty nastalujeme prostřednictvím volně dostupné sítě Faro-free.

V nabídce Start vybereme položku Ovládací panely.

V Ovládacích panelech zvolíme Připojení k síti a Internetu.

Pokračujeme volbou Síťová připojení, kde poklepeme na ikonu Bezdrátového připojení k síti.

Na kartě Bezdrátového připojení k síti, vybereme síť faro-free a potvrdíme Připojit.

Jak již bylo několikrát zmíněno bezdrátová síť Faro-free je volnou otevřenou sítí, takže není potřeba zvláště nastavovat parametry připojení. Připojení je nám oznámeno v dalším informačním okně.

Další parametry připojení si můžeme zkontrolovat v okně Síťová připojení, kde vidíme přidělenou IP adresu.

Provoz na síti Faro-free

Po úspěšné instalaci bezdrátové síťové karty, bezdrátového připojení k síti a připojení k síti Faro-free nyní již můžeme využívat služeb UIS, jak jsme zvyklí.

Takže si můžeme otevřít náš oblíbený internetový prohlížeč (Mozilla, Opera, Internet Explorer apod.) a do adresního řádku vepsat http: is.mendelu.cz a začít používat UIS. Přístup na jiné stránky než UIS není ze sítě Faro-free povolen!

Instalace a připojení k síti Eduroam

Jak již bylo uvedeno síť Faro-free je volně dostupná a umožňuje připojení kterémukoliv uživateli. Kdežto síť Eduroam je určena jen pro registrované uživatele sítě MENDELU a pro hosty z jiných univerzit, kdy mohou tuto síť využít díky certifikátu jejich domovské univerzity zapojených do projektu Eduroam http://www.eduroam.cz . Stejně tak naši uživatelé s certifikátem MENDELU mohou využít sítě Eduroam na partnerských univerzitách. Síť díky ověření na domovské univerzitě umožňuje plnohodnotné připojení ke službám a zdrojům Internetu. Pro připojení do sítě Eduroam je nutný platný certifikát kořenový domovské univerzity (v našem případě MENDELU) a osobní certifikát. Tyto certifikáty nalezneme, vygenerujeme a nainstalujeme z UIS.

Prvním krokem je přihlášení do UIS. Stručný návod k prvnímu přihlášení do UIS naleznete ve veřejné části UIS Osobní administrativaNávod k prvnímu přihlášení . Podrobnou dokumentaci naleznete ve veřejné části Dokumentového serveru Dokumentace UISOficiální dokumentace .

Po přihlášení do Osobní administrativyTechnologie a jejich správa vybereme položku Vytvoření uživatelského certifikátu pro WiFi síť Eduroam.

Nyní se dostáváme do aplikace, která nám umožní vygenerování hesla a nainstalování uživatelských certifikátů. V horní části stránky nalezneme tlačítko Vygenerovat certifikát jež nám umožní vygenerování hesla k osobnímu certifikátu, které budeme potřebovat při jeho instalaci. Nově vygenerovaný certifikát s platností půl roku se nám zobrazí ve střední části stránky.

Dále je nutné nainstalovat kořenový DER PKCS #12 certifikát certifikační autority, ten nalezneme v druhé skupině odkazů.

Po stisku na odkaz Stáhnout kořenový PKCS #12 DER certifikační autority zvolíme na kartě Otevřít. V případě, že nám prohlížeč nenabídne možnost Otevřít můžeme si aplikaci uložit na pevný disk, např. na plochu a kliknutím na ikonu certifikátu na ploše spustíme instalaci certifikátu. Dále na kartě Certifikát zvolíme Nainstalovat certifikát.

Nyní se jíž dostáváme do průvodce importu certifikátu, kde zvolíme Další. Na následující kartě vybereme Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu.

Na závěr ještě potvrdíme přidání certifikátu do kořenového úložiště.

A celý import je potvrzen informačním dialogovým oknem.

Druhou fází instalace sítě Eduroam je import Uživatelského základního PKCS # 12 (neboli PFX) certifikátu. V základní aplikaci zvolíme v první skupině odkazů Stáhnout uživatelský základní PKCS #12 (neboli PFX) certifikát.

Postup instalace je obdobný jako u předchozího certifikátu. Významnějším rozdílem je, že při importu základního certifikátu budeme potřebovat již dříve vygenerované heslo.

Na obou kartách Průvodce importem certifikátu zvolíme Další.

Dále vložíme již dříve vygenerované heslo k certifikátu. Heslo je nutné opsat nelze je zkopírovat a vložit do okna.

Po správně vloženém hesle necháme Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu a na další kartě potvrdíme dokončení importu certifikátu. Správné dokončení instalace je opět oznámeno informačním boxem.

Nyní již v počítači máme správně nainstalovány oba certifikáty MENDELU, které jsou nutné pro připojení k síti Eduroam. Teď ještě musíme nastavit našeho bezdrátového klienta, aby uvedené certifikáty při připojení používal. Otevřeme tedy opět kartu Bezdrátového připojení k síti, zvolíme síť eduroam a pokračujeme položkou Změnit upřesňující nastavení.

V okně Bezdrátové připojení k síti - vlastnosti si vybereme druhou záložku Bezdrátové sítě, kde v druhém oddíle nejprve odebereme faro-free a následně označíme eduroam a pokračujeme volbou Vlastnosti.

Otevře se nám detailnější nastavení vlastností bezdrátové sítě. Na první záložce neprve zaklikneme Připojit, ikdyž síť nevysílá, dále vybereme Ověření v síti: WPA, Šifrování dat: TKIP na další záložce Ověřování klikneme na Vlastnosti. Dostáváme se na Vlastnosti karty Smart Card nebo jiného certifikátu, kde v položce Pro připojení vybereme použít certifikát v tomto počítači -- Použít zjednodušený výběr certifikátu, dále zaklikneme Ověřit certifikát serveru a v seznamu Důvěryhodné kořenové certifikační úřady vybereme MENDELU. Všechna okna potvrdíme OK.

Nyní se vrátíme na kartu Bezdrátového připojení k síti, zvolíme síť eduroam a dáme Připojit. Úspěšné připojení je nám oznámeno v řádku vedle názvu sítě.

Po úspěšném připojení k síti Eduroam nám již nic nebrání otevřít si náš oblíbený internetový prohlížeč (Mozilla, Opera, Internet Explorer apod.) a do adresního řádku vepsat URL jakékoliv WWW stránky v síti internet např. http://www.eduroam.cz . Kromě asi nejvíce používané služby WWW, můžeme využívat i dalších internetových služeb jako např. SSH, TELNET, SMTP, POP3, FTP atd. Při spojení do sítě Internet není přidělována veřejná IP adresa.